ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน