ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน