ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน