ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน