ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน