ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน