ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน