ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.35 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.99 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน