ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน