ตารางการแข่งขัน
การเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        smiley ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
                ตารางกำหนดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09:55 น.