ประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน E-book ระดับ ม.1-3 ให้ผู้เข้าแข่งขัน
เตรียม ลำโพง และไมโครโฟน มาเอง และให้ถึงสนามแข่งขัน
ก่อนถึงเวลาแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 30 นาที
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 15:21 น.