การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน
โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
วันเสาร์ ที่ 01 ตุลาคม 2559 เวลา 22:36 น.