ภาพบรรยากาศสถานที่จัดการแข่งขัน
1. โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
2. โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 20:39 น.