เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพงษ์โนนประวัติ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 4
5 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 5
6 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม
7 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 5
6 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 5
7 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 7
8 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 8
9 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 8
10 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 10
11 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 11
12 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 12
13 เต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 13
14 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 98.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนงาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4
5 ชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.25 ทอง 5
6 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 6
7 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 6
8 นาหว้านาเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 8
9 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 8
10 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 10
11 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.25 ทอง 11
12 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.75 ทอง 12
13 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.50 ทอง 13
14 บ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.25 ทอง 14
15 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.75 ทอง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง ชนะเลิศ
2 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 จตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 5
6 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 5
7 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 5
8 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 9
10 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 9
11 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 11
12 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 12
13 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม 14
15 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 15
16 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.50 ทอง 5
6 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6
7 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7
8 บ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 8
9 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.50 เงิน 9
10 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 11
12 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 12
13 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 13
14 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 14
15 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 60.50 ทองแดง 15
16 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 4
5 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 4
5 บ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 5
6 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 6
7 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 7
8 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 8
9 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 9
10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 11
12 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 12
13 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 13
14 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม
15 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.80 ทอง ชนะเลิศ
2 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 4
5 บ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 5
6 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 6
7 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 7
8 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 8
9 หนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 9
10 บ้านนางิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 10
11 บ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 11
12 บ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 12
13 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 13
14 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 14
15 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5
7 บ้านโคกป่ากุง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5
8 บ้านศาลาดิน สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8
9 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9
10 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 10
11 ศักดิ์ธวัชศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 10
12 บ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 12
13 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 12
14 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.25 ทอง 4
5 บ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.25 ทอง 5
6 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.50 ทอง 6
7 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7
8 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.50 ทอง 8
9 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.25 ทอง 9
10 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 10
11 บ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 10
12 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.75 ทอง 12
13 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.75 ทอง 13
14 ภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
15 อนุบาลพรรณทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 782
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.01 ทอง 4
5 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.66 ทอง 5
6 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.01 ทอง 6
7 บ้านคำใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 7
8 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 7
9 บ้านนาเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.67 ทอง 9
10 บ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.34 ทอง 10
11 บ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.34 ทอง 11
12 บ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.33 ทอง 12
13 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.33 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5
6 บ้านหนองไฮ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6
7 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 96.13 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.25 ทอง 4
5 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5
6 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.75 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.25 ทอง 4
5 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.75 ทอง 5
6 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.50 ทอง 6
7 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 7
8 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 7
9 บ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9
10 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.75 ทอง 10
11 บ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 11
12 เต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 11
13 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 4
5 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 5
6 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนกระเดา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพรรณทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.50 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4
5 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 5
6 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 6
7 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 7
8 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 8
9 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 9
10 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 4
5 บ้านโคกนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4
5 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4
6 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6
7 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7
8 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 8
9 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 9
10 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 10
11 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 11
12 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 12
13 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 13
14 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
15 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 6
7 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 7
8 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 8
9 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 เต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.25 ทอง 4
5 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 5
6 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.75 เงิน 6
7 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.50 เงิน 7
8 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.50 เงิน 8
9 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
10 หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
11 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน