หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง 57 32 61.54% 12 23.08% 7 13.46% 1 1.92% 52
2 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 35 27 77.14% 5 14.29% 2 5.71% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 37 25 67.57% 8 21.62% 2 5.41% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 32 24 77.42% 3 9.68% 2 6.45% 2 6.45% 31
5 โรงเรียนบ้านชุมแพ 34 23 67.65% 7 20.59% 1 2.94% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 34 22 66.67% 5 15.15% 2 6.06% 4 12.12% 33
7 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 31 21 67.74% 5 16.13% 4 12.9% 1 3.23% 31
8 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 23 20 86.96% 1 4.35% 2 8.7% 0 0% 23
9 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 32 18 60% 9 30% 2 6.67% 1 3.33% 30
10 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 22 18 81.82% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านวังยาว 21 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 31 16 51.61% 8 25.81% 6 19.35% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนบ้านซำจำปา 24 16 66.67% 3 12.5% 5 20.83% 0 0% 24
14 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 20 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
15 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 25 15 65.22% 3 13.04% 3 13.04% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 23 14 66.67% 2 9.52% 2 9.52% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านหว้า 23 13 68.42% 3 15.79% 3 15.79% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 22 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
21 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 16 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
23 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 18 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
25 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 25 10 40% 11 44% 3 12% 1 4% 25
26 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 21 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนบ้านเม็ง 23 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
28 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 21 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านขนวน 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 19 10 55.56% 3 16.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
33 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
34 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 13 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 24 9 40.91% 6 27.27% 5 22.73% 2 9.09% 22
37 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
38 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 16 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านหาด 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 17 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
44 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
45 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 16 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
46 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 18 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนบ้านดอนแขม 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านโคกสูง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
52 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 17 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 24 7 30.43% 7 30.43% 6 26.09% 3 13.04% 23
55 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 26 7 30.43% 6 26.09% 5 21.74% 5 21.74% 23
56 โรงเรียนบ้านนาดี 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
57 โรงเรียนบ้านสะอาด 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านนาอุดม 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
59 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 15 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
60 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
61 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนบ้านกุดเลา 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
63 โรงเรียนบ้านสองคอน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
64 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 15 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 13 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านหนองแดง 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
70 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
71 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนภูห่านศึกษา 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านแดง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 15 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
78 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 13 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
79 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 14 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
80 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
82 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 10 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านสันติสุข 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านซำยาง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านโนนคอม 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
96 โรงเรียนนาฝายวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
98 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 12 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนบ้านศรีสุข 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านผาขาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านป่าน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 9 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
110 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
111 โรงเรียนบ้านยางคำ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
115 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
120 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
122 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
123 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านเรือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านนาเปือย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านหนองหอย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 11 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
142 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
143 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
144 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
146 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนโคกสูงสำราญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
152 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
153 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
154 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนท่ากุญชร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
168 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
169 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
173 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
183 โรงเรียนบ้านไชยสอ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
184 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
185 โรงเรียนบ้านเขาวง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
186 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
187 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
188 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
189 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
190 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
193 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
194 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
196 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านนาเพียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหัวภู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านโนนลาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านร่องแซง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนบ้านหัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
230 โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
231 โรงเรียนบ้านธาตุ 7 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
232 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
233 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
234 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
235 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านสงเปือย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
241 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
242 โรงเรียนแสงบัวทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
243 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
244 โรงเรียนชุมแพวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
252 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
253 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
255 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
256 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
257 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]