หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 ,5/2 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์ ) ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 และ ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 5 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์ ) ชั้น 1 ห้อง โถง 5 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์ ) ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 และ ห้อง ป.4 5 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์) ชั้น 1 ห้อง ป.2 และ ระเบียงด้านหลัง 5 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 และ ห้องอนุบาล 2 5 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์) ชั้น 1 ห้อง โถง 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2 5 ต.ค. 2559 9.00-12.00 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]