หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารไม้หลังต่ำ ห้อง ป.2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารไม้หลังต่ำ ห้อง ป.2 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารไม้หลังสูง ชั้น 1 ห้อง ป.6 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน เต็นท์ด้านขวาของอาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์ ) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ให้โรงเรียนเตรียมโต๊ะสำหรับวางโครงงานมาใช้ในการแข่งขัน
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน เต็นท์ด้านซ้ายของอาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ให้โรงเรียนเตรียมโต๊ะสำหรับวางโครงงานมาใช้ในการแข่งขัน
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน เต็นท์ด้านขวาของอาคาร 1 (อาคารประวัติศาสตร์ ) 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ให้โรงเรียนเตรียมโต๊ะสำหรับวางโครงงานมาใช้ในการแข่งขัน
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ห้องประกันคุณภาพ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ห้องประกันคุณภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ห้องประชุมเก่า 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ห้องประชุมเก่า 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารไม้หลังสูง ชั้น 1 ห้อง ป.5 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ห้องประชุมอาคารจารุภัทร 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ห้องประชุมอาคารจารุภัทร ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารจารุภัทร ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารจารุภัทร ชั้น 2 ห้อง การศึกษาพิเศษ 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารจารุภัทร ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารมัธยมด้านทิศตะวันออก ชั้น 1 ห้อง ม.3 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อาคารมัธยมด้านทิศตะวันออก ชั้น 1 ห้อง ม.1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]