หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง หลังอาคาร 1 โรงรถ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สนามวอลเลย์บอล 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง หลังอาคาร 1 โรงรถ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง อาคาร 2 ห้้องเรียนชั้นบน ชั้น 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง อาคาร 2 ห้้องเรียนชั้นบน ชั้น 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง เต้นท์ถนนหน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง เต้นท์ถนนหน้าอาคาร 3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง อาคาร 1 ห้องเรียนชั้นล่าง 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-11.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง เต้นท์ถนนหน้าอาคาร 1 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง หอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง เต้นท์ถนนหน้าอาคาร 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง เต้นท์ถนนหน้าอาคาร 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง เต้นท์ถนนหน้าอาคาร 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง อาคาร 1 ห้องเรียนชั้นล่าง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง อาคาร 1 ห้องเรียนชั้นล่าง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]