หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เลขที่ 265 หมู่ 3 ถนนภูเวียง- กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150 นายธงชัย สุขสม (ผอ.) 16.652272, 102.378365 081-7177659
2 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านนาชุมแสง ตำบล : นาชุมแสง อำเภอ : ภูเวียง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 นายอัครเดช อักขราสา (ผอ.) 16.609195, 102.340724 0818736359
3 โรงเรียนบ้านสงเปือย ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านสงเปีอย ตำบล : สงเปือย อำเภอ : ภูเวียง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม (ผอ.) 16.631666, 102.366141 0-4329-1343
4 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านหนองนาคำ ตำบล : เมืองเก่าพัฒนา อำเภอ : เวียงเก่า จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร (ผอ.) 16.674597, 102.326102 043917052
5 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านอ่างศิลา ตำบล : สงเปือย อำเภอ : ภูเวียง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย (ผอ.) 16.617072, 102.391946 086-2408380
6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่าตำบล : เมืองเก่าพัฒนา อำเภอ : เวียงเก่า จังหวัด : ขอนแก่น นายธนธรรม มีทอง (ผอ.) 16.667748, 102.308551
7 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 300 ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นางจริยา นิตยา (รองผอ.ร.ร.อนุบาลภูเวียง) 16.659757, 102.364969 0896202193
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านเมีองใหม่ ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เวียงเก่า จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 นายจารึก งามฉลวย (ผอ.) 16.678623, 102.295127 0817087751
9 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง ตำบล : ภูเวียง อำเภอ : ภูเวียง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 โทรศัพท์ : 043291212 โทรสาร : 043291222 นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ (ผอ.) 16.659120, 102.368017 043291212
10 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายธงชัย สุขสม (ผอ.) 16.675185, 102.293014 081-7177659
11 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่าเสี้ยว ตำบล : สงเปือย อำเภอ : ภูเวียง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40150 นายสาธร พรเพ็ง (ผอ.) 16.610206, 102.360934 0899408572

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]