ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
วัน-เดือน-ปี รายการ
1-10 พฤศจิกายน 2559 เขตพื้นที่การศึกาษาต่างๆโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค
11-13 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระดับภาค
14-21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนแก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
22 พฤศจิกายน 2559  ดำเนินการอนุญาตเปลี่ยนตัว
23-25 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครุผู้ฝึกสอน ระดับภาค
1 ธันวาคม 2559 เป้นต้นไป พิมพืบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
7-9 ธันวาคม 2559 การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 17:16 น.