รับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความรู้ความสามารถได้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเป็นกรรมการตัดสินได้ 1 กิจกรรม ต่อ 1 ท่านเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ gg.gg/CommitteeSillapa66 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
 
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 12:38 น.