เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวคำมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นามูลวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.40 ทอง 4
5 บ้านหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.20 เงิน 5
6 บ้านโนนสง่า สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.80 ทอง 4
5 บ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.40 ทอง 5
6 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.60 ทอง 6
7 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.80 เงิน 7
8 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 69.40 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสูงสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 4
5 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 5
6 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงแก้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าลาดคำตานา สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 4
5 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 5
6 บ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 5
7 พระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 5
8 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 8
9 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 9
10 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนน้ำอ้อม สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 4
5 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 5
6 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 6
7 บ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 7
8 ไทยรัฐวิทยา34 สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 8
9 บ้านโนนพยอม สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 9
10 บ้านหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 4
5 บ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 5
6 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 6
7 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 6
8 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 8
9 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 9
10 ชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 10
11 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 10
12 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 12
13 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 12
14 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 12
15 บ้านม่วงหวาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 15
16 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 15
17 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเสียวโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 4
5 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 5
6 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 6
7 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 63 ทองแดง 7
8 บ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 61 ทองแดง 8
9 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 9
10 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 57 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 57 เข้าร่วม 10
12 บ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 42 เข้าร่วม 12
13 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 4
5 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 4
6 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเสือเต้น สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 4
5 หนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 6
7 บ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 7
8 บ้านหนองโอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 8
9 บ้านหนองแวงเป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 9
10 บ้านคำไฮผักแว่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 10
11 บ้านท่าลาดคำตานา สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 11
12 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำไฮผักแว่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนน สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 4
5 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 5
6 น้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน