หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนน้ำพอง 34 29 85.29% 4 11.76% 1 2.94% 0 0% 34
2 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 44 22 52.38% 9 21.43% 7 16.67% 4 9.52% 42
3 โรงเรียนบ้านคำบง 40 20 55.56% 10 27.78% 3 8.33% 3 8.33% 36
4 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 35 20 68.97% 3 10.34% 3 10.34% 3 10.34% 29
5 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 35 17 58.62% 6 20.69% 3 10.34% 3 10.34% 29
6 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 26 16 69.57% 1 4.35% 3 13.04% 3 13.04% 23
7 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 25 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนบ้านสำโรง 20 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 26 13 56.52% 3 13.04% 4 17.39% 3 13.04% 23
10 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 25 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนชุมชนกระนวน 20 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 22 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 20 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนบ้านทรายมูล 20 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
16 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 20 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 15 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 34 9 32.14% 11 39.29% 5 17.86% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนบ้านผักหนาม 27 9 33.33% 11 40.74% 3 11.11% 4 14.81% 27
20 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 20 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 18 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านวังชัย 16 9 56.25% 2 12.5% 5 31.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 21 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
26 โรงเรียนบ้านหัวดง 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนบ้านดง 16 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
28 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 18 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 20 8 42.11% 1 5.26% 5 26.32% 5 26.32% 19
30 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 12 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
31 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 20 7 46.67% 8 53.33% 0 0% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 14 7 50% 7 50% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 19 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
34 โรงเรียนบ้านสระกุด 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านหนองโก 13 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 18 6 33.33% 8 44.44% 1 5.56% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 27 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 21
42 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 16 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 14 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านแห้ว 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนบ้านกระนวน 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 12 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 11 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
51 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 17 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 12 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 18 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านบ่อ 13 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
59 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนบ้านคำแมด 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านบะแต้ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านนาเรียง 10 5 50% 0 0% 3 30% 2 20% 10
65 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 14 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
67 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 15 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 12 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
69 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านาง้อง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 11 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านหัวบึง 13 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
84 โรงเรียนบ้านนาขาม 12 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
85 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
86 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านโนน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 10 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านวังโพน 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
110 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนบ้านหนองโอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนหนองแสง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
124 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองชา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านฟากพอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนคำบอนวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
145 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนาคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนโนนหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนศรีเมืองแอม 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านโสกแสง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านคำมืด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 8 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 7
160 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
169 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
171 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
173 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]