หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอำเภอน้ำพอง ต.วังชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆิน   0818725931
2 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นางชนกนาถ วงศ์คำจันทร์   0818716432
3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ต.วังชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมชาย จันใหญ่   0868642111
4 โรงเรียนน้ำพอง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายปรีชา จ่าสิงห์   0812613650
5 โรงเรียนบ้านวังชัย ต.วังชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายลิขิต วงษาเทพ   0897097958
6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ต.วังชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายทินกร พัฒนิบูลย์   0817394734

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]