ประกาศ สพฐ.
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย - บึงกาฬ 
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14:16 น.