การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559
แข่งขัน ณ โรงเรียนพล 
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล  จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10:23 น.