หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 45 34 75.56% 7 15.56% 3 6.67% 1 2.22% 45
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 48 29 64.44% 7 15.56% 1 2.22% 8 17.78% 45
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 33 28 84.85% 3 9.09% 2 6.06% 0 0% 33
4 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 24 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 24 18 94.74% 0 0% 1 5.26% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 33 17 56.67% 6 20% 2 6.67% 5 16.67% 30
7 โรงเรียนบ้านสำโรง 28 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 26 16 64% 4 16% 4 16% 1 4% 25
9 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 25 15 60% 4 16% 2 8% 4 16% 25
10 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 22 15 68.18% 3 13.64% 4 18.18% 0 0% 22
11 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 27 13 50% 6 23.08% 2 7.69% 5 19.23% 26
12 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 25 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
13 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 21 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 25 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 21 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
17 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 16 12 75% 1 6.25% 0 0% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 15 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 26 11 45.83% 5 20.83% 3 12.5% 5 20.83% 24
20 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 19 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 17 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
23 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 21 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 20 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านรัตนะ 25 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
26 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 23 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 18 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 16 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 15 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านหลุบคา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนซู่เอ็ง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 12 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนหนองแวงยาว 15 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
39 โรงเรียนโนนชาดวิทยา 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านดอนโจด 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
41 โรงเรียนบ้านศุภชัย 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 17 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านละหานนา 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านหนองแสง 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 12 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านวังคูณ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 16 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
52 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 17 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
53 โรงเรียนบ้านลอมคอม 20 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
54 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
56 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านทางขวาง 12 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
58 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนชุมชนวังหิน 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านกุดรู 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนอมตวิทยา 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
64 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนมิตรภาพ2 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 18 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 7 41.18% 17
68 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 15 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
69 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองแปน 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
78 โรงเรียนจตุคามวิทยา 18 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 4 25% 16
79 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 12 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
80 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
81 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 13 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านเมย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 9 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
89 โรงเรียนบ้านผักหวาน 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
90 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 9 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองแดง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
97 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านแฝก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 16 2 13.33% 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 15
106 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
107 โรงเรียนโนนทองวิทยา 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
108 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านปอแดง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านหันน้อย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 11 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
138 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
143 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
146 โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
147 โรงเรียนบ้านบะแค 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านขุมปูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนอำไพพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านหินแร่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
168 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนเครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านทับบา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองกาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]