รหัสผ่าน สำหรับการกรอกข้อมูล ครู นักเรียน
รหัสผ่าน รายโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยขอให้ท่านตรวจสอบ ผลการกรอกข้อมูล ครู นักเรียนให้ถูกต้องเพราะข้อมูลจะเข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป หากติดขัดใประการใด ติดต่อ ศน.เทอดชัย บัวผาย 086-8567270
คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09:52 น.