การแก้ไขข้อมูล แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภูมิภาค
ขณะนี้เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ ที่มีทีมเข้าเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากข้อมูลของโรงเรียนไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยดำเนินการดังนี้
   ๑) เข้าสู่เว็บไซต์ ระดับภูมิภาค
http://esan66.sillapa.net/sp-center/ คลิกที่เมนูด้านขวามือ "เข้าระบบโรงเรียน"
   ๒) กรอกรหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่ของท่านได้กำหนดให้ 
   ๓) เข้าไปขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านต้องการพร้อมกับแนบสำเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบ สามารถศึกษาแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน (คลิกที่นี่)ดาวน์โหลดหลักฐานประกอบ (เอกสาร/หลักฐานประกอบ)
   ๔) 
รอจนกว่าผู้ดูแลระบบระดับภาคจะอนุมัติ
   ๕) ดำเนินการเพิ่มรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนแต่ละกิจกรรม
   ๖) จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10 น.