การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559่
หนังสือ แบบส่งเสื้อ โดยส่งเอกสารถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  สอบถามเพิ่มเติม ศน.อาทิฐยา วรนิตย์ และ ศน.รัชนีย์  อุปรัง 081-7084650 

คลิกดูเอกสาร แบบสั่งจอง
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14:19 น.