แจ้งลำดับการแข่งขันระดับภาค ตัวแทน สพป ขอนแก่น เขต 2 ได้ลำดับที่ 30
แจ้งลำดับ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัวแทน สพป.ขอนแก่น เขต 2  อยู่ในละดับที่ 30  คลิกรายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 20:28 น.