ตาราง สถานที่แข่งขัน ลงทะเบียนนักเรียน
- สถานที่และ ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 66 สพป.ขอนแก่น เขต 2
เวลาและสถานที่ แข่งขัน จะเริ่มประกาศ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาและน่าจะลงตัวภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 (วันประชุมคณะกรรมการ) เนื่องจากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีพิธีเปิดและเรียนเชิญนายก อบจ ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณมาเป็นประธานในพิธีเปิด และระบบการลงทะเบียนเปิดโอกาสให้โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายลงทะเบียนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559  ต้องตรวจสอบทีมแข่งขัน จึงใคร่แจ้งให้ทุกท่านทราบ  (หากต้องการสอบถามรายละเอียด นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270 e-mail:ictkk2@gmail.com ID-Line:therdchai2512)
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:13 น.