เชิญคณะกรรมการ ตัดสินทักษะวิชาการประชุม 17 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2558  เพื่อประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน ซักซ้อมความเข้าใจ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 แบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า-บ่าย (หากรายชื่อผิดพลาดตกหล่น แจ้ง ศน.เทอดชัย บัวผาย 096-8567270)
|หนังสือรายการ|ตารางประชุมรายชื่อกรรมการเด็กปกติ | รายชื่อกรรมการเด็กพิเศษ| รายชื่อกรรมการเพิ่มเติม คณิต  การศึกษาพิเศษ|  แบบบัญชีลงเวลากรรมการ|
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14:07 น.