ด่วน ปรับเปลี่ยน กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปกรรมระดับเขต
ด่วน ปรับเปลี่ยน กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปกรรมระดับเขตจาก วันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ 24-26 ตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 15:05 น.