ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
- ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ตุลาคม 2559
- แต่ละศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อครูนักเรียนตัวแทนศูนย์เครือข่าย 15 ตุลาคม 2559
- ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 17 ตุลาคม 2559
- แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 24-26 ตุลาคม 2559
- แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-9 ธันวาคม 2559 จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.