หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ชั้น ชั้น ป 1.-3 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 25 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ชั้น ชั้น ป1.4-6 ห้อง ห้องประชุมอาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 26 ต.ค. 2559 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ชั้น มัธยม 1-3 ห้อง ห้องประชุมอาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 25 ต.ค. 2559
25 ต.ค. 2559
12.00-เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 2 ชั้น ชั้น ป.1-3 ห้อง ศาลา 2ชั้น 2 25 ต.ค. 2559 08.00เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 2 ชั้น ชั้น ป.4-6 ห้อง ศาลา 2 ชั้น 2 25 ต.ค. 2559 08.00เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ศาลา 2 ชั้น 2 26 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตึกนิเทศ ชั้น ชั้น 1-6 ห้อง ห้อง ict 24 ต.ค. 2559 09.00-12
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตึกนิเทศ ชั้น มัธยม 1-3 ห้อง ห้องict 24 ต.ค. 2559 12.00-เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารห้องประชุม 70 ปี ชั้น ชั้น 1-3 ห้อง ห้องประชุมเล็กด้านหลังอาคาร 70 ปี 25 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารห้องประชุม 70 ปี ชั้น ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องประชุมเล็กด้านหลังอาคาร 70 ปี 25 ต.ค. 2559 12.00-เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารห้องประชุม 70 ปี ชั้น มัธยม 1-3 ห้อง ห้องประชุมเล็กด้านหลังอาคาร 70 ปี 26 ต.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 1 ชั้น ชั้น ป.1-3 ห้อง ศาลา 1 26 ต.ค. 2559 09.00เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 2 ชั้น ชั้น ป.4-6 ห้อง ศาลา 2 ชั้น 1 26 ต.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 2 ชั้น มัธยม 1-3 ห้อง ศาลา 2 ชั้น 1 25 ต.ค. 2559 09.00เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรร ศาลา 1 ชั้น ชั้น ป.1-3 ห้อง ศาลา 1 มุมขวา 25 ต.ค. 2559 09.00เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรร ศาลาเล็กข้างหอระฆัง ชั้น มัธยม 1-3 ห้อง ศาลาเล็กข้างหอระหัง 25 ต.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]