หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดคุ้มจัดสรร นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์   0840709335
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นางธนพร นฤนาทวัฒนา   0842617007
3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ น.ส.คุณาพร วรรณศิลป์   0844283174
4 โรงเรียนบ้านละว้า นายเทอดชัย บัวผาย   0868567270
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ นางกุศล ชาปัญญา   0854544330
6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ   0934539929
7 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา   0879516979
8 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์   0877743920
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา นายจุฬารัตน์ เย็นสวัวดิ์   0840709335
10 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา นายมหรรณพ สมอเนื้อ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]