หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ฝ่ายอำนวยการแข่งขัน
2 นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง ครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม ฝ่ายอำนวยการแข่งขัน
3 นายประมวล ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านโนนกู่ ฝ่ายอำนวยการแข่งขัน
4 นายแสวง ปทุมวัน ช่างปูน สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดสนามแข่งขัน
5 นายกริดดี สิงห์กลาง ลูกจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดสนามแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]