หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสนามบิน 79 49 72.06% 11 16.18% 7 10.29% 1 1.47% 68
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 59 47 79.66% 8 13.56% 2 3.39% 2 3.39% 59
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 61 29 50.88% 19 33.33% 4 7.02% 5 8.77% 57
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 29 26 89.66% 3 10.34% 0 0% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 41 24 66.67% 8 22.22% 3 8.33% 1 2.78% 36
6 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 32 21 67.74% 5 16.13% 4 12.9% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 30 21 72.41% 5 17.24% 2 6.9% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 35 20 64.52% 7 22.58% 3 9.68% 1 3.23% 31
9 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 28 20 74.07% 5 18.52% 1 3.7% 1 3.7% 27
10 โรงเรียนบ้านม่วง 22 19 90.48% 2 9.52% 0 0% 0 0% 21
11 โรงเรียนบ้านดอนบม 27 18 66.67% 6 22.22% 2 7.41% 1 3.7% 27
12 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 27 17 62.96% 6 22.22% 3 11.11% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 25 17 68% 3 12% 2 8% 3 12% 25
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 27 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 21 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 29 15 53.57% 9 32.14% 1 3.57% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 28 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 25 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
19 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 23 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
20 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 21 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
21 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 24 14 58.33% 8 33.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 22 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 26 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนบ้านสะอาด 22 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
25 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 23 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 44 13 34.21% 20 52.63% 2 5.26% 3 7.89% 38
27 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 23 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 33 13 52% 6 24% 3 12% 3 12% 25
29 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 23 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
30 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 25 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 22 13 59.09% 3 13.64% 3 13.64% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 30 12 44.44% 9 33.33% 1 3.7% 5 18.52% 27
33 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 23 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 21 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
35 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 19 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
36 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 13 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 24 11 47.83% 11 47.83% 1 4.35% 0 0% 23
39 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 22 11 50% 5 22.73% 4 18.18% 2 9.09% 22
40 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 19 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
42 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
44 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 17 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนบ้านเป็ด 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
48 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 55 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
53 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
54 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 13 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 15 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองปิง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 15 5 33.33% 8 53.33% 2 13.33% 0 0% 15
66 โรงเรียนบ้านงิ้ว 12 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 15 5 33.33% 4 26.67% 6 40% 0 0% 15
68 โรงเรียนบ้านทองหลาง 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านบ่อแก 12 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 12
71 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านบะยาว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านชาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนหินกองวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านวังโพน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านโนนลาน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 11 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
91 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนลาดนาเพียง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
103 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนบ้านบึงแก 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านดอนยาง 8 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
108 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
111 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านเลิง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
116 โรงเรียนบ้านหินขาว 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านดงเก่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านนาเพียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโคกท่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนสุรัสวดี 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
136 โรงเรียนบ้านค้อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนกุดนางทุย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านดงพอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านศิลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
155 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองปอ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
160 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโกทา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านไก่นา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
170 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนเมทนีดล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]