หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องแอร์บัส 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องแอร์บัส 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
13.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
10.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมือง 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1-1/2 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป. 1/4-1/5 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1-1/2 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1-2/3 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 1/7-1/8 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป. 1/4-1/5-1/6 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องแอร์บัส 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องแอร์บัส 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]