หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows 7+หู้ฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่น CD หรือ DVD ในการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows 7+หูฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่น CD หรือ DVD ในการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ICT 6 ต.ค. 2559 09.00 - 14.00
-
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows 7+หู้ฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่น CD หรือ DVD ในการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ICT 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows 7+หู้ฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่น CD หรือ DVD ในการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ICT 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows 7+หู้ฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่น CD หรือ DVD ในการติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/3-4/4 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]