หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือแก่นนคร ชั้น 1 ห้อง สนาม 1 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือแก่นนคร ชั้น 1 ห้อง สนาม 2 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือแก่นนคร ห้อง สนาม 3 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 6/1 6 ต.ค. 2559 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป. 6/2 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป ุ6/3-6/4 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/5-6/6 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/7 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/8 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]