หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/3 6 ต.ค. 2559 09.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/4 6 ต.ค. 2559 09.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/1 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/1-3/2 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/3-3/4 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1-5/2 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7-5/8 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5-5/6 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3-5/4 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]