การแข่งขันศิลปหัตถกรรมช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559
1.ขอให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ช่วงที่ 2 ตรวจสอบตารางการแข่งขัน รายชื่อครูและนักเรียน หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไข ณ สนามแข่งขัน เพื่อนำมาแก้ไขในระบบต่อไป
2.การแข่งขันละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์ ทำการแข่งขันวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เลื่อนเวลาเป็น 09.00 - 12.00 น.
3.การแข่งขัน เรียนร่วม - ขับร้อง แข่งขันที่โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:19 น.