การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
heartให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันดูตารางการแข่งขันได้ทางเว็บ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน วัน และเวลาการแข่งขัน บางกิจกรรมheart
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10:51 น.