สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 14 9 4 27 42 15 6 5 63
2 บ้านโนนเชือก 13 2 1 16 22 17 4 4 43
3 บ้านศิลาทอง 10 9 1 20 26 5 3 1 34
4 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 10 4 3 17 23 6 4 4 33
5 อนุบาลเทพสถิต 7 5 4 16 29 8 4 5 41
6 บ้านวังตะเฆ่ 7 4 7 18 25 15 7 5 47
7 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 6 4 6 16 29 9 2 6 40
8 บ้านสะพานหิน 6 3 1 10 12 3 1 1 16
9 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6 1 4 11 14 14 6 1 34
10 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 5 6 2 13 21 12 8 7 41
11 บ้านหนองม่วง 5 3 3 11 20 5 2 4 27
12 บ้านส้มป่อย 5 3 1 9 12 10 2 2 24
13 บ้านวังตาท้าว 5 1 2 8 15 8 4 3 27
14 บ้านสะพานยาว 4 6 4 14 15 8 7 4 30
15 บ้านท่าโป่ง 4 3 6 13 19 5 5 1 29
16 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 4 3 3 10 15 14 3 2 32
17 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4 1 0 5 9 2 1 6 12
18 บ้านวังกะทะ 4 0 4 8 14 12 4 4 30
19 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 3 4 2 9 9 2 0 1 11
20 รังงามวิทยา 3 4 1 8 19 8 2 2 29
21 ซับใหญ่วิทยาคม 3 2 4 9 18 8 4 3 30
22 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 3 2 1 6 15 11 5 3 31
23 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 3 2 1 6 14 8 1 5 23
24 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 3 2 1 6 7 4 2 1 13
25 ซับมงคลวิทยา 3 1 2 6 21 11 8 1 40
26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3 1 0 4 16 11 5 2 32
27 บ้านตาล 3 0 2 5 14 3 1 3 18
28 บ้านสำโรงทุ่ง 3 0 1 4 5 1 2 0 8
29 บ้านวังคมคาย 3 0 0 3 5 6 3 1 14
30 บ้านโสกปลาดุก 2 4 2 8 12 3 3 4 18
31 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 2 3 1 6 13 3 3 1 19
32 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2 3 1 6 9 7 2 4 18
33 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2 3 0 5 16 5 2 2 23
34 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2 2 3 7 14 14 9 3 37
35 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2 6 18 10 7 7 35
36 บ้านท่ากูบ 2 2 1 5 11 5 5 3 21
37 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 2 2 0 4 12 7 4 7 23
38 บ้านขี้เหล็ก 2 2 0 4 5 8 1 5 14
39 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2 1 2 5 11 11 10 4 32
40 บ้านงิ้ว 2 1 1 4 12 5 7 3 24
41 บ้านเสลี่ยงทอง 2 1 1 4 6 1 1 1 8
42 บ้านประดู่งาม 2 0 2 4 8 1 3 5 12
43 บ้านน้ำลาด 2 0 1 3 4 3 1 0 8
44 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 2 0 0 2 9 5 3 6 17
45 บ้านดอนกอก 2 0 0 2 5 2 0 5 7
46 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 0 0 2 5 2 0 0 7
47 บ้านห้วยบง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
48 บ้านโนนคร้อ 1 3 3 7 20 8 4 2 32
49 บ้านไร่พัฒนา 1 3 1 5 15 13 10 9 38
50 โป่งขุนเพชร 1 3 1 5 8 15 4 2 27
51 มะนะศึกษา 1 2 2 5 12 4 2 3 18
52 บ้านหนองผักชี 1 2 2 5 11 4 5 1 20
53 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 2 2 5 7 8 1 3 16
54 หัวสระวิทยา 1 2 1 4 20 12 6 3 38
55 บ้านซับใหม่ 1 2 0 3 7 2 0 1 9
56 บ้านหนองตอ 1 2 0 3 5 4 3 0 12
57 บ้านวังขอนสัก 1 2 0 3 5 4 1 2 10
58 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 2 0 3 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองตะไก้ 1 1 6 8 12 13 6 5 31
60 บ้านหนองกองแก้ว 1 1 0 2 8 4 2 0 14
61 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1 1 0 2 6 5 5 1 16
62 บ้านหนองลุมพุก 1 1 0 2 5 1 1 4 7
63 โคกเพชรวิทยาคาร 1 1 0 2 4 9 3 4 16
64 ชุมชนชวนวิทยา 1 0 2 3 5 11 5 1 21
65 บ้านเกาะมะนาว 1 0 1 2 9 5 3 0 17
66 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 1 0 1 2 6 8 3 3 17
67 บ้านวังมน 1 0 1 2 5 4 0 1 9
68 วังใหม่พัฒนา 1 0 1 2 3 6 6 4 15
69 หินฝนวิทยาคม 1 0 1 2 3 6 1 5 10
70 บ้านตะลอมไผ่ 1 0 1 2 2 1 2 1 5
71 วังกะอาม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
72 บ้านหัวสะพาน 1 0 0 1 6 4 3 5 13
73 บ้านขามราษฎร์นุกูล 1 0 0 1 5 7 1 5 13
74 บ้านหัวหนอง 1 0 0 1 3 4 0 2 7
75 ซับถาวรพัฒนา 1 0 0 1 3 2 0 2 5
76 บ้านหนองตะครอง 1 0 0 1 2 6 2 2 10
77 ศรีเทพบาล 1 0 0 1 2 3 3 2 8
78 บ้านโนนฝาย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
79 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 0 0 1 1 3 3 4 7
80 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 1 1 3 2 3 6
81 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านโคกไค 1 0 0 1 1 0 1 0 2
83 บ้านเสลาประชารัฐ 0 4 4 8 8 0 1 0 9
84 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 3 3 6 13 4 1 2 18
85 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 3 2 5 7 4 2 2 13
86 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 3 1 4 8 5 4 3 17
87 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 3 0 3 9 3 1 1 13
88 ปากจาบวิทยา 0 2 4 6 18 12 5 4 35
89 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 0 2 2 4 5 10 1 3 16
90 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 2 2 4 5 4 1 1 10
91 บ้านสามหลักพัฒนา 0 2 1 3 5 0 4 1 9
92 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 2 0 2 7 5 4 4 16
93 บ้านโคกแสว 0 2 0 2 5 4 3 2 12
94 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 0 1 3 4 5 5 3 4 13
95 บ้านโนนมะกอกงาม 0 1 1 2 5 6 2 2 13
96 บ้านร่วมมิตร 0 1 1 2 5 3 2 0 10
97 บ้านโนนสะอาด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
98 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 1 0 1 10 10 3 1 23
99 หนองประดู่วิทยา 0 1 0 1 7 2 1 3 10
100 บ้านหนองตานา 0 1 0 1 7 1 1 1 9
101 บ้านโป่งนกพิทยา 0 1 0 1 6 4 1 5 11
102 จอมแก้ววิทยา 0 1 0 1 5 4 0 1 9
103 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 1 0 1 4 6 3 2 13
104 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 4 3 3 2 10
105 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 1 0 1 3 13 10 6 26
106 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 1 0 1 3 3 2 1 8
107 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 2 7 4 2 13
108 บ้านหนองลูกช้าง 0 1 0 1 2 5 3 4 10
109 บ้านบุฉนวน 0 1 0 1 2 3 2 5 7
110 เขาดินพิทยารักษ์ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
111 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 3 2 1 6
112 บ้านซับไทร 0 1 0 1 1 1 2 0 4
113 บ้านยางเครือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
114 บ้านหนองม่วง(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
115 บ้านสำนักตูมกา 0 0 3 3 5 4 0 0 9
116 บ้านกลอยสามัคคี 0 0 2 2 5 0 0 0 5
117 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 0 1 1 6 5 2 3 13
118 บ้านโคกโต่งโต้น 0 0 1 1 4 12 7 4 23
119 บ้านใหม่นาดี 0 0 1 1 4 3 3 1 10
120 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 4 2 4 1 10
121 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 4 2 2 0 8
122 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 1 1 2 3 5 2 10
123 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 1 1 2 3 3 0 8
124 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 4 12 0 3 16
127 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 4 8 3 4 15
128 บ้านโสกคร้อ 0 0 0 0 4 5 1 1 10
129 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 4 3 1 3 8
130 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 4 2 4 3 10
131 บ้านโกรกกุลา 0 0 0 0 3 10 3 3 16
132 บ้านช่องสำราญ 0 0 0 0 3 7 3 2 13
133 บ้านวังอ้ายจีด 0 0 0 0 3 5 1 3 9
134 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 3 3 3 1 9
135 บ้านวังกุง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
136 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 2 4 0 1 6
137 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 2 4 0 1 6
138 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
139 บ้านหนองดง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
140 บ้านบะเสียว 0 0 0 0 2 2 1 2 5
141 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 2 2 1 1 5
142 บ้านทามจาน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
143 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านซับเจริญสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 2 0 4 1 6
146 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
147 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 8 1 1 10
148 บ้านสำโรงโคก 0 0 0 0 1 6 3 0 10
149 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 1 4 7 0 12
150 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 1 3 2 0 6
151 บ้านวังตาเทพ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
152 บ้านซับยาง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
153 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
154 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 1 2 2 2 5
155 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
156 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 1 5 0 7
157 บ้านซับหมี 0 0 0 0 1 1 2 3 4
158 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 1 0 3 1 4
159 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
165 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
166 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
168 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
169 บ้านนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 มงคลศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านดงลาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านละหานค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านห้วยยางดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
181 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
182 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
183 บ้านห้วย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
184 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
185 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 ชุมชนชวนวิทยา (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 223 190 154 567 1,170 814 436 366 2,420