สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 13 9 4 26 41 15 6 5 62
2 บ้านโนนเชือก 13 2 1 16 22 17 4 4 43
3 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 10 4 3 17 23 6 4 4 33
4 บ้านวังตะเฆ่ 6 4 6 16 22 13 7 5 42
5 บ้านสะพานหิน 6 3 1 10 12 3 1 1 16
6 อนุบาลเทพสถิต 5 5 3 13 25 8 4 5 37
7 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 5 5 1 11 19 12 8 7 39
8 บ้านหนองม่วง 5 3 3 11 19 5 2 4 26
9 บ้านสะพานยาว 4 4 3 11 12 8 7 4 27
10 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 4 3 2 9 14 14 3 2 31
11 บ้านส้มป่อย 4 2 1 7 10 10 2 2 22
12 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4 1 0 5 9 2 1 6 12
13 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 3 2 4 9 21 9 2 5 32
14 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 3 2 2 7 7 2 0 1 9
15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 3 2 1 6 14 8 1 5 23
16 รังงามวิทยา 3 2 1 6 14 6 2 2 22
17 ซับใหญ่วิทยาคม 3 1 3 7 16 6 4 3 26
18 ซับมงคลวิทยา 3 1 2 6 21 11 8 1 40
19 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 3 1 1 5 15 8 5 3 28
20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3 1 0 4 16 11 5 2 32
21 บ้านวังกะทะ 3 0 3 6 12 12 4 4 28
22 บ้านสำโรงทุ่ง 3 0 1 4 5 1 2 0 8
23 บ้านศิลาทอง 2 4 1 7 10 5 2 1 17
24 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 2 3 1 6 13 3 3 1 19
25 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2 3 0 5 16 5 2 2 23
26 บ้านท่าโป่ง 2 2 4 8 14 5 5 1 24
27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2 2 3 7 14 14 9 3 37
28 บ้านขี้เหล็ก 2 2 0 4 5 8 1 5 14
29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2 1 4 7 10 14 6 1 30
30 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2 1 2 5 11 11 10 4 32
31 บ้านงิ้ว 2 1 1 4 12 5 7 3 24
32 บ้านเสลี่ยงทอง 2 1 1 4 6 1 1 1 8
33 บ้านวังตาท้าว 2 0 2 4 10 7 4 3 21
34 บ้านประดู่งาม 2 0 2 4 8 1 3 5 12
35 บ้านน้ำลาด 2 0 1 3 4 3 1 0 8
36 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 2 0 0 2 9 5 3 6 17
37 บ้านโสกปลาดุก 1 4 2 7 11 3 3 4 17
38 บ้านโนนคร้อ 1 3 3 7 20 8 4 2 32
39 บ้านไร่พัฒนา 1 3 1 5 14 13 9 9 36
40 โป่งขุนเพชร 1 3 1 5 8 15 4 2 27
41 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 2 2 5 17 10 7 7 34
42 มะนะศึกษา 1 2 2 5 12 4 2 3 18
43 บ้านหนองผักชี 1 2 2 5 11 4 5 1 20
44 หัวสระวิทยา 1 2 1 4 20 12 6 3 38
45 บ้านท่ากูบ 1 2 1 4 10 4 5 3 19
46 บ้านซับใหม่ 1 2 0 3 7 2 0 1 9
47 บ้านหนองตะไก้ 1 1 6 8 12 13 6 5 31
48 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1 1 1 3 7 6 2 4 15
49 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 1 1 3 6 6 1 3 13
50 บ้านหนองกองแก้ว 1 1 0 2 8 3 2 0 13
51 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1 1 0 2 6 5 5 1 16
52 บ้านหนองลุมพุก 1 1 0 2 5 1 1 4 7
53 โคกเพชรวิทยาคาร 1 1 0 2 4 9 3 4 16
54 บ้านตาล 1 0 1 2 11 2 1 3 14
55 บ้านเกาะมะนาว 1 0 1 2 9 5 3 0 17
56 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 1 0 1 2 6 7 2 3 15
57 บ้านวังมน 1 0 1 2 5 4 0 1 9
58 หินฝนวิทยาคม 1 0 1 2 3 6 1 5 10
59 บ้านตะลอมไผ่ 1 0 1 2 2 1 2 1 5
60 วังกะอาม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
61 บ้านหัวสะพาน 1 0 0 1 6 4 3 5 13
62 บ้านขามราษฎร์นุกูล 1 0 0 1 5 7 1 5 13
63 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
64 บ้านวังคมคาย 1 0 0 1 3 4 3 1 10
65 บ้านหัวหนอง 1 0 0 1 3 4 0 2 7
66 ซับถาวรพัฒนา 1 0 0 1 3 2 0 2 5
67 บ้านหนองตะครอง 1 0 0 1 2 6 2 2 10
68 ศรีเทพบาล 1 0 0 1 2 3 3 2 8
69 บ้านโนนฝาย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
70 บ้านห้วยบง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 0 0 1 1 3 3 4 7
72 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 1 1 3 2 3 6
73 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 บ้านโคกไค 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านเสลาประชารัฐ 0 4 4 8 8 0 1 0 9
76 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 3 2 5 7 4 2 2 13
77 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 3 1 4 8 5 4 3 17
78 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 3 0 3 9 3 1 1 13
79 ปากจาบวิทยา 0 2 4 6 17 10 5 4 32
80 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 2 3 5 12 4 1 2 17
81 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 2 2 4 5 4 1 1 10
82 บ้านสามหลักพัฒนา 0 2 1 3 5 0 4 1 9
83 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 0 2 1 3 4 9 0 3 13
84 บ้านตลุกคูณพัฒนา 0 2 0 2 7 5 4 4 16
85 บ้านโคกแสว 0 2 0 2 5 4 3 2 12
86 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 0 1 3 4 5 5 3 4 13
87 บ้านโนนมะกอกงาม 0 1 1 2 5 6 2 2 13
88 บ้านร่วมมิตร 0 1 1 2 5 3 2 0 10
89 บ้านโนนสะอาด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 หนองประดู่วิทยา 0 1 0 1 7 2 1 3 10
91 บ้านหนองตานา 0 1 0 1 7 1 1 1 9
92 บ้านโป่งนกพิทยา 0 1 0 1 6 4 1 5 11
93 จอมแก้ววิทยา 0 1 0 1 5 4 0 1 9
94 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 1 0 1 4 6 3 2 13
95 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 4 3 3 2 10
96 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 1 0 1 3 13 10 6 26
97 บ้านวังขอนสัก 0 1 0 1 3 4 1 1 8
98 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 1 0 1 3 3 2 1 8
99 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 2 7 4 2 13
100 บ้านหนองลูกช้าง 0 1 0 1 2 5 3 4 10
101 บ้านหนองตอ 0 1 0 1 2 4 3 0 9
102 บ้านบุฉนวน 0 1 0 1 2 3 2 5 7
103 เขาดินพิทยารักษ์ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
104 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 3 2 1 6
105 บ้านซับไทร 0 1 0 1 1 1 2 0 4
106 บ้านยางเครือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านหนองม่วง(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 บ้านสำนักตูมกา 0 0 3 3 5 4 0 0 9
109 บ้านกลอยสามัคคี 0 0 2 2 5 0 0 0 5
110 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 0 1 1 6 5 2 3 13
111 บ้านใหม่นาดี 0 0 1 1 4 3 3 1 10
112 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 4 2 4 1 10
113 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 4 2 2 0 8
114 ชุมชนชวนวิทยา 0 0 1 1 3 11 4 1 18
115 วังใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 6 6 4 14
116 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 1 1 2 3 3 0 8
117 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 0 0 1 1 1 3 1 1 5
119 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 0 0 0 8 10 3 1 21
121 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 7 7 4 7 18
122 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 4 12 0 3 16
123 บ้านโคกโต่งโต้น 0 0 0 0 4 9 7 4 20
124 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 4 8 3 4 15
125 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 4 3 1 3 8
126 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 4 2 4 3 10
127 บ้านโกรกกุลา 0 0 0 0 3 10 3 3 16
128 บ้านช่องสำราญ 0 0 0 0 3 7 3 2 13
129 บ้านวังอ้ายจีด 0 0 0 0 3 5 1 3 9
130 บ้านโสกคร้อ 0 0 0 0 3 4 1 1 8
131 บ้านดอนกอก 0 0 0 0 3 2 0 5 5
132 บ้านวังกุง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
133 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 2 4 0 1 6
134 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 2 4 0 1 6
135 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
136 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 2 2 3 1 7
137 บ้านหนองดง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
138 บ้านบะเสียว 0 0 0 0 2 2 1 2 5
139 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 2 2 1 1 5
140 บ้านทามจาน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
141 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านซับเจริญสุข 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
144 บ้านสำโรงโคก 0 0 0 0 1 6 3 0 10
145 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 1 5 0 1 6
146 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 1 4 7 0 12
147 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0 1 3 5 2 9
148 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 1 3 2 0 6
149 บ้านวังตาเทพ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
150 บ้านซับยาง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
151 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
152 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 1 2 2 2 5
153 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
154 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 1 5 0 7
155 บ้านซับหมี 0 0 0 0 1 1 2 3 4
156 บ้านปากค่ายช่องแมว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 1 0 4 1 5
158 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 1 0 3 1 4
159 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
165 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
166 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
168 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
169 บ้านนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 มงคลศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านดงลาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านละหานค่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านห้วยยางดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
180 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
181 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
182 บ้านห้วย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
183 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
184 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 ชุมชนชวนวิทยา (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 158 137 470 1,057 782 429 364 2,268