หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 3 3 3
2 007 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 10 15 14
3 008 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 73 178 104
4 009 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 22 54 37
5 220 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา (คิดเลขเร็ว) 1 1 0
6 010 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 34 60 47
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 24 38 33
8 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 44 112 71
9 014 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 48 125 79
10 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 20 36 24
11 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 39 93 58
12 016 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 55 139 76
13 017 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 7 10 8
14 018 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 42 79 57
15 020 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 36 74 54
16 019 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0
17 021 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 1 2 2
18 022 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 36 72 48
19 189 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 47 125 73
20 023 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 8 16 10
21 025 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 2 4 2
22 026 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 20 49 22
23 024 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 2 2 2
24 027 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39 90 60
25 030 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 19 33 20
26 031 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 31 63 43
27 044 โรงเรียนบ้านงิ้ว 36 91 56
28 219 โรงเรียนบ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว) 0 0 0
29 045 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0
30 047 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 16 27 19
31 050 โรงเรียนบ้านซับยาง 5 7 7
32 051 โรงเรียนบ้านซับหมี 9 12 10
33 048 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 3 6 6
34 052 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 14 27 14
35 049 โรงเรียนบ้านซับไทร 4 11 5
36 053 โรงเรียนบ้านดงลาน 6 7 6
37 054 โรงเรียนบ้านดอนกอก 12 20 17
38 055 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 6 6 6
39 057 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 12 19 13
40 058 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 20 44 23
41 059 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 6 18 9
42 060 โรงเรียนบ้านตาล 23 43 36
43 061 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 2 2 2
44 069 โรงเรียนบ้านทามจาน 5 9 5
45 071 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 12 17 13
46 063 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 24 43 31
47 062 โรงเรียนบ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0
48 064 โรงเรียนบ้านท่าชวน 1 1 1
49 070 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 1 1
50 065 โรงเรียนบ้านท่าแตง 4 6 5
51 068 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 30 81 47
52 066 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 1 1
53 077 โรงเรียนบ้านนา 6 12 6
54 076 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 37 88 49
55 075 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 1 2 2
56 074 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0
57 078 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 9 25 11
58 087 โรงเรียนบ้านบะเสียว 7 14 12
59 089 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 14 19 16
60 088 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 4 12 7
61 091 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 17 44 24
62 217 โรงเรียนบ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 1 1 0
63 218 โรงเรียนบ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 0 0 0
64 092 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 15 37 23
65 093 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 5 8 7
66 100 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 5 10 7
67 101 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 26 52 34
68 103 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 31 67 45
69 104 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 6 4
70 106 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 22 53 30
71 105 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0
72 107 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 10 14 10
73 108 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 5 11 8
74 110 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 26 67 44
75 111 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1 1 1
76 113 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 36 60 46
77 112 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 3 8 6
78 114 โรงเรียนบ้านวังกุง 6 12 11
79 116 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 12 27 18
80 115 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 0 0 0
81 117 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 15 43 28
82 118 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 57 117 76
83 119 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 32 52 40
84 123 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 45 109 71
85 122 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0
86 120 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 7 14 11
87 124 โรงเรียนบ้านวังพง 8 15 12
88 125 โรงเรียนบ้านวังมน 10 19 12
89 127 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 13 28 20
90 128 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 16 28 21
91 126 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 19 36 29
92 129 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 40 59 50
93 131 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 7 18 10
94 132 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 35 63 48
95 133 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 17 29 25
96 134 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 10 24 16
97 136 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 10 15 11
98 135 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 1 1
99 138 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 8 54 20
100 137 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 10 17 10
101 130 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 33 79 47
102 144 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 14 31 19
103 145 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 5 5
104 147 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 8 18 11
105 148 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 10 7
106 150 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 36 77 55
107 151 โรงเรียนบ้านหนองดง 7 9 9
108 152 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 10 19 10
109 154 โรงเรียนบ้านหนองตอ 12 29 19
110 156 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 15 28 22
111 155 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 38 82 53
112 157 โรงเรียนบ้านหนองตานา 12 22 14
113 158 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 5 4
114 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0
115 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 23 43 34
116 161 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 21 55 30
117 162 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 7 13 10
118 165 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 32 91 54
119 164 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 2 3 2
120 216 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 2 2 2
121 166 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 11 54 17
122 167 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 16 34 21
123 169 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 14 30 20
124 171 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 4 8 7
125 146 โรงเรียนบ้านหนองแขม 13 29 19
126 149 โรงเรียนบ้านหนองโจด 20 43 31
127 153 โรงเรียนบ้านหนองโดน 3 5 4
128 168 โรงเรียนบ้านหนองโสน 11 21 12
129 170 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 36 30
130 163 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 8 16 8
131 172 โรงเรียนบ้านหลักศิลา 0 0 0
132 173 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 3 5 3
133 182 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 15 22 18
134 183 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์"(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0
135 185 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 19 36 30
136 184 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 23 67 34
137 186 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 9 23 14
138 178 โรงเรียนบ้านห้วย 2 4 3
139 175 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 18 65 28
140 176 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 5 4
141 177 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0
142 179 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 13 21 13
143 180 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 1 1 1
144 174 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 8 16 10
145 181 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1 1 1
146 028 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 17 44 22
147 032 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 6 7 7
148 056 โรงเรียนบ้านเดื่อ 2 4 2
149 072 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 4 7 4
150 139 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 9 18 11
151 140 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 10 27 15
152 046 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 6 10 6
153 029 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 25 59 40
154 033 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 16 25 22
155 034 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 20 48 31
156 039 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 12 20 17
157 042 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 13 8
158 041 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 25 45 36
159 040 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 15 24 19
160 037 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 14 18 15
161 038 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 14 17 17
162 043 โรงเรียนบ้านโคกแสว 14 20 18
163 036 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 29 48 38
164 035 โรงเรียนบ้านโคกไค 2 13 6
165 079 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 34 52 45
166 080 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18 49 27
167 082 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 3 8 5
168 083 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 15 48 20
169 084 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 7 6
170 085 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 9 3
171 086 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 16 26 20
172 081 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 51 83 60
173 099 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 0 0 0
174 095 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 32 56 46
175 098 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 18 51 18
176 096 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 2 0 0 0
177 097 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 5 7 5
178 094 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 2 3 3
179 141 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 13 32 20
180 142 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 24 39 33
181 143 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 8 11 9
182 187 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 15 41 24
183 188 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 22 12
184 073 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 17 12
185 109 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 60 135 86
186 190 โรงเรียนปากจาบวิทยา 45 85 61
187 191 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8 12 8
188 197 โรงเรียนรังงามวิทยา 32 85 52
189 196 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 13 25 17
190 198 โรงเรียนวังกะอาม 3 3 3
191 199 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 6 12 8
192 200 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 21 29 24
193 202 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 1 3 2
194 203 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 18 30 22
195 204 โรงเรียนหัวสระวิทยา 47 89 67
196 205 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 0 0 0
197 206 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 18 31 22
198 207 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 4 6 5
199 208 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 56 212 101
200 211 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0
201 002 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 8 23 12
202 005 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 1 1
203 006 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 17 31 26
204 003 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 30 64 37
205 004 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 42 90 63
206 192 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 32 54 46
207 193 โรงเรียนมงคลศึกษา 3 4 3
208 194 โรงเรียนมะนะศึกษา 24 54 33
209 195 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 9 29 9
210 201 โรงเรียนศรีเทพบาล 10 16 12
211 213 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 7 17 12
212 214 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 1 3 1
213 215 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 0 0 0
รวม 3134 6697 4382
11079

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]