หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 73 42 61.76% 15 22.06% 6 8.82% 5 7.35% 68
2 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 47 29 63.04% 9 19.57% 2 4.35% 6 13.04% 46
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 56 29 63.04% 8 17.39% 4 8.7% 5 10.87% 46
4 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 40 26 74.29% 5 14.29% 3 8.57% 1 2.86% 35
5 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 57 25 48.08% 15 28.85% 7 13.46% 5 9.62% 52
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 39 23 62.16% 6 16.22% 4 10.81% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 51 22 46.81% 17 36.17% 4 8.51% 4 8.51% 47
8 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 55 21 43.75% 12 25% 8 16.67% 7 14.58% 48
9 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 42 21 51.22% 11 26.83% 8 19.51% 1 2.44% 41
10 โรงเรียนหัวสระวิทยา 47 20 48.78% 12 29.27% 6 14.63% 3 7.32% 41
11 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 34 20 58.82% 8 23.53% 4 11.76% 2 5.88% 34
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 32 20 64.52% 5 16.13% 2 6.45% 4 12.9% 31
13 โรงเรียนรังงามวิทยา 32 19 61.29% 8 25.81% 2 6.45% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 30 19 63.33% 5 16.67% 5 16.67% 1 3.33% 30
15 โรงเรียนปากจาบวิทยา 45 18 46.15% 12 30.77% 5 12.82% 4 10.26% 39
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 44 18 42.86% 10 23.81% 7 16.67% 7 16.67% 42
17 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 36 18 54.55% 8 24.24% 4 12.12% 3 9.09% 33
18 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 34 16 47.06% 11 32.35% 5 14.71% 2 5.88% 34
19 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 31 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
20 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 37 15 44.12% 14 41.18% 3 8.82% 2 5.88% 34
21 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 60 15 31.91% 13 27.66% 10 21.28% 9 19.15% 47
22 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 36 15 44.12% 11 32.35% 5 14.71% 3 8.82% 34
23 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 35 15 44.12% 8 23.53% 7 20.59% 4 11.76% 34
24 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 32 15 50% 8 26.67% 4 13.33% 3 10% 30
25 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 48 14 35% 14 35% 9 22.5% 3 7.5% 40
26 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 45 14 40% 14 40% 6 17.14% 1 2.86% 35
27 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 36 14 41.18% 12 35.29% 4 11.76% 4 11.76% 34
28 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 32 14 50% 8 28.57% 1 3.57% 5 17.86% 28
29 โรงเรียนบ้านตาล 23 14 66.67% 3 14.29% 1 4.76% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 22 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
31 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 20 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
32 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 38 12 33.33% 13 36.11% 6 16.67% 5 13.89% 36
33 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 33 12 46.15% 10 38.46% 2 7.69% 2 7.69% 26
34 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 36 12 40% 7 23.33% 4 13.33% 7 23.33% 30
35 โรงเรียนบ้านงิ้ว 36 12 44.44% 5 18.52% 7 25.93% 3 11.11% 27
36 โรงเรียนมะนะศึกษา 24 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 24 12 54.55% 3 13.64% 3 13.64% 4 18.18% 22
38 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 42 11 30.56% 11 30.56% 10 27.78% 4 11.11% 36
40 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 24 11 45.83% 5 20.83% 5 20.83% 3 12.5% 24
41 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 21 11 52.38% 4 19.05% 5 23.81% 1 4.76% 21
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 24 10 41.67% 10 41.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
43 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 26 9 40.91% 7 31.82% 2 9.09% 4 18.18% 22
44 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 23 9 39.13% 5 21.74% 3 13.04% 6 26.09% 23
45 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
46 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 15 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18 9 50% 2 11.11% 1 5.56% 6 33.33% 18
48 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 32 8 27.59% 15 51.72% 4 13.79% 2 6.9% 29
50 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 26 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
51 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
52 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 17 8 47.06% 1 5.88% 3 17.65% 5 29.41% 17
53 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 23 7 36.84% 8 42.11% 1 5.26% 3 15.79% 19
55 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 20 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
56 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
57 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 18 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
59 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 14 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
60 โรงเรียนบ้านหนองตานา 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 20 6 30% 8 40% 3 15% 3 15% 20
62 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 25 6 35.29% 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 17
63 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 20 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
64 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 19 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 5 27.78% 18
65 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 18 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 5 31.25% 16
66 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 22 5 22.73% 11 50% 5 22.73% 1 4.55% 22
68 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 19 5 26.32% 10 52.63% 1 5.26% 3 15.79% 19
69 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 31 5 26.32% 8 42.11% 1 5.26% 5 26.32% 19
70 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 19 5 27.78% 7 38.89% 1 5.56% 5 27.78% 18
71 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 15 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
72 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 15 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
73 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 17 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
74 โรงเรียนบ้านโคกแสว 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
75 โรงเรียนบ้านหนองตอ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
76 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 14 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านวังมน 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านดอนกอก 12 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 12
83 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 11 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
86 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 10 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 29 4 14.81% 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 27
89 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 4 21.05% 12 63.16% 0 0% 3 15.79% 19
90 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 30 4 20% 9 45% 3 15% 4 20% 20
91 โรงเรียนบ้านหนองโจด 20 4 21.05% 8 42.11% 3 15.79% 4 21.05% 19
92 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
93 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 13 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
94 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
95 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 15 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
96 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 18 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
97 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
98 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 16 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
99 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 13 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
100 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39 3 9.38% 13 40.63% 10 31.25% 6 18.75% 32
103 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 25 3 15.79% 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 19
104 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 16 3 20% 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 15
105 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 21 3 15.79% 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 19
106 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 18 3 20% 6 40% 1 6.67% 5 33.33% 15
107 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 16 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
108 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
109 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
110 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 14 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
112 โรงเรียนบ้านวังกุง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 16 2 13.33% 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
115 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 15 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 12
116 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 16 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
117 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 13 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 12 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
120 โรงเรียนศรีเทพบาล 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
121 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 14 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
123 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านหนองดง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านบะเสียว 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
126 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 8 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านทามจาน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนวังกะอาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 8 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนบ้านท่าแตง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านหนองโสน 11 1 9.09% 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 11
139 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 10 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
140 โรงเรียนบ้านหนองแขม 13 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 12
141 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 13 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
142 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
143 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
144 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
146 โรงเรียนบ้านซับยาง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
148 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
149 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านวังพง 8 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
151 โรงเรียนบ้านซับหมี 9 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
152 โรงเรียนบ้านซับไทร 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านยางเครือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโคกไค 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านเดื่อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านนา 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนมงคลศึกษา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านดงลาน 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
181 โรงเรียนบ้านหนองโดน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านห้วย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
185 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา (คิดเลขเร็ว) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านท่าชวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนบ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
194 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]