หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-8 ,18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พิธีเปิด - ปิด วันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
08.30-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
08.30 - 12.00 . 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 08.30 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้อง ป.5 6 พ.ย. 2559 08.30 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้อง ป.5 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 27
08.30 - 12.00 . 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 20 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 38
08.30 - 12.00 . 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
08.30 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 23

6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 24 - 47
08.30 - 12.00 . 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้องดนตรีไทย ห้อง วันที่ 6 พ.ย. อาคาร 1 ชั้น 2 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 25 - 47
08.30 - 12.00 . 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 7 พ.ย. 2559 08.30 - 12.00 . 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 7 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 24
08.30 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 7 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]